Geschiedenis Stichting Catharina Anastasia Foundation

De stichting is in 2016 opgericht, op 26 juni in Utrecht als Stichting Gendertalent. Het eerste doel van de stichting was het ontwikkelen van een programma voor transgenders om hen te helpen bij hun werk. In de periode van 26 juni 2016 en 23 december 2016 heeft het stichtingsbestuur geleidelijk aan gewerkt aan de oprichting van de organisatie. Om de missie en de doelstellingen te definiëren.

Van 10 februari tot 1 augustus 2018 werd Gendertalent opgebouwd. In deze periode werd de fundering meerdere malen getransformeerd en de huidige vorm paste niet helemaal. Dus werd eind juli 2018, eerder dan gepland, de bedrijven (nu The Peoples Freedom Company B.V.) opgericht. Dit bedrijf richtte zich nu op Gendertalent, Genderflex, Genderstories en Genderclinic om de samenleving te helpen om mind Genderness. De aandelen van de vennootschap zijn in handen van het Trustkantoor The Peoples Freedom Company.

Dit betekende dat de stichting een nieuwe richting moest krijgen om goed te doen voor de samenleving. Al snel kwam dit met de erkenning van de Foundation Orange Fund, voor het project Genderbuddy. Samen met de bedrijfsinfrastructuur zal ons nieuwe bestuur nieuwe vrijwilligers aantrekken om met een buddy transgenders te helpen, te beginnen in Nederland en hopelijk later in het spoor van de bedrijven elders in Europa.

In de afgelopen vijf maanden is een nieuw bestuur gevormd en is de naam veranderd van “Stichting Genderwende” in Stichting Catharina Anastasia Foundation. Het doel van de stichting is nu gericht op (trans)genderkwesties en ook op transcendente kwesties. Het nieuwe stichtingsbestuur werkt momenteel aan een nieuw strategisch plan en aan de operationalisering van de Genderbuddy project en op fondsenwerving voor belangrijke feeënmissies.

Tegelijkertijd vraagt de stichting bij de aankondiging van de nieuwe focus en doelstellingen de aandacht van de project van Kami Choundry ter ondersteuning van transseksuelen in Pakistan die lijden onder de gevolgen van COVID-19.

In 2017 kreeg de stichting de status ANBI (SMO) van de Nederlandse Belastingdienst (ter controle voor uzelf: klik op de link). Dit betekent dat uw gift in Nederland fiscaal aftrekbaar is.

Missie

De stichting wil mensen ondersteunen die met hun ideeën en concrete acties de vrijheid van zelfexpressie, de vrijheid van levensfilosofie van mensen koesteren en verbeteren. Aen verder alles wat daar direct of indirect mee te maken heeft of kan hebben, alles in de breedste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. financiering en uitvoering van onafhankelijk onderzoek; b. ondersteunende projecten; c. het opzetten en ondersteunen van netwerken en partnerschappen; De stichting is niet van plan om winst te maken.

Bestuursleden

  • Voorzitter:                      Ms. drs. Catharina Anastasia Visser

  • Secretaris/vicevoorzitter:  Ms. Ana C. Marques Fildalgo

  • Penningmeester:                       Mr. J.C. Wiefferink

De bestuursleden hebben geen vergoeding, alleen de directe kosten worden gedekt.

Relevante documenten